Εταιρία
Εξετάσεις
Πιστοποίηση Ποιότητας
Εσωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος
Εξωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος
Διεθνές Πρότυπο για Διαχείρηση Ποιότητας ISO 9001:2008
Διαπίστευση Κλινικών Εργαστηρίων κατά ELOT ISO 15189
Σύνδεση Online
Eπικοινωνία
Χρήσιμα Links
Cookies
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Πληροφορίες

Πιστοποίηση Ποιότητας - Διεθνές Πρότυπο για Διαχείρηση Ποιότητας ISO 9001:2008
       Διεθνές Πρότυπο για Διαχείριση Ποιότητας
ISO 9001:2008

Το Διεθνές Πρότυπο για Διαχείριση Ποιότητας ISO 9001:2008 είναι ένα πρότυπο που έχει εκδοθεί από τον διεθνή Οργανισμό για την Τυποποίηση (International Organization for Standardization) και περιλαμβάνει ένα σύνολο απαιτήσεων που απευθύνεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς κάθε είδους και μεγέθους που στοχεύουν μέσω της παροχής των υπηρεσιών τους να πετύχουν την μέγιστη ικανοποίηση των πελατών τους σε συνδυασμό πάντα με την κάλυψη των αντίστοιχων νομοθετικών απαιτήσεων.
Η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας αποτυπώνει την ικανότητα του εργαστηρίου να παρέχει υπηρεσίες που ανταποκρίνονται με συνέπεια στις ανάγκες, στις προσδοκίες και στις απαιτήσεις των πελατών του. Επιπλέον επιβεβαιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών του που είναι προϋπόθεση για την καθημερινή πρακτική λειτουργία μίας σύγχρονης επιχείρησης στον ευαίσθητο τομέα  της Υγείας.
Οι στόχοι που επιτυγχάνονται εφαρμόζοντας το Πρότυπο για Διαχείριση Ποιότητας ειδικότερα για τα κλινικά εργαστήρια είναι οι εξής:

1. Οι δραστηριότητες ενός κλινικού εργαστηρίου (προ-αναλυτικές, αναλυτικές και μετα-αναλυτικές) είναι τεκμηριωμένες ώστε να υλοποιούνται με καθορισμένο τρόπο κάθε φορά.

2. Ο εξοπλισμός είναι σωστά συντηρημένος και βαθμονομημένος, το προσωπικό εφόσον υπάρχει είναι κατάλληλα     εκπαιδευμένο και ενημερωμένο έτσι ώστε να υποστηρίζεται η σωστή λειτουργία του εργαστηρίου και έτσι     προάγεται η γενική εικόνα του ιατρείου.

3. Επιβεβαιώνεται η ικανότητα του εργαστηρίου στην σωστή διενέργεια αναλύσεων εφαρμόζοντας εσωτερικό και     εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο.

4. Η εφαρμογή μέτρων συνεχούς βελτίωσης μέσα από τυχόν αποκλίσεις, τυχόντα λάθη, παράπονα και υποδείξεις  προάγει την αξιοπιστία και ανταγωνιστικότητα του εργαστηρίου μας.

5. Οι τακτικοί και συστηματικοί αυτοέλεγχοι που διενεργούνται  επιβεβαιώνουν την επάρκεια και την     αποτελεσματικότητα όλων των μηχανισμών λειτουργίας και ελέγχου της εταιρίας μας.


 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία μας όπως όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά την επίσκεψή μας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να μας "θυμάται" και να μην χρειάζεται να κάνουμε login.
 

Διαβάστε περισσότερα ...

Είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας με σκοπό να βελτιώσουν την περιήγηση σας και να αποθηκεύσουν προσωρινά στο περιηγητή σας τις προτιμήσεις σας.

Η απενεργοποίηση τους, είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα στη προβολή της ιστοσελίδας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να μπλοκάρει ή να σας προειδοποιεί για αυτά τα cookies, αλλά κάποια μέρη της ιστοσελίδας δεν θα δουλεύουν σωστά.